EN | TR

EVSEL ATIKSU ARITMA
 
ABAMET, evsel atıksu projelerinde biyolojik arıtma ağırlıklı olarak çok çeşitli uygulamaları yürütebilmektedir.

Teknolojik gelişmeler, saha ve işletme şartları, atıksu karakteri, kalite limitleri, işletmeci gereksinimi, müşteri tercihleri, yatırım ve işletme maliyetleri ve bunların kombinasyonları proses seçimine yön vermektedir.

ABAMET, genelde askıda büyümeli aerobik sistemleri tercih etmektedir. Şartlara ve müşteri tercihlerine göre yüzey tutunmalı büyümeli ya da anaerobik sistemleri de uygulayabilmektedir.

Evsel atıksu arıtma tesisleri atıksuyun kirlilik ve debisine bağlı olarak betonarme olabileceği gibi, karbon çelik veya CTP gibi paket ürünler olarak da tasarlanabilmektedir.

  • Şartlara göre tasarım/diğer prosesler*
  • Paket arıtma üniteleri, CSBR
  • Paket arıtma üniteleri, CCMAS
  • Paket arıtma üniteleri, CMBR
  • Paket arıtma üniteleri, CIFAS
  • Paket arıtma üniteleri, CMBBR

*Alternatif prosesler hakkında bilgi için “Teknolojiler” kısmına bakabilirsiniz.ana sayfa I gizlilik sözleşmesi I iletişim